Els van den Graven - Korte || Maartje Hars - de Blok || Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Keuze van achternaam en erkenning

Gehuwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap mogen kiezen of het eerste kind de achternaam van vader of de moeder krijgt. Alle eventuele volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam.

Voor ongehuwde ouders of ouders zonder geregistreerd partnerschap is het verstandig om in de zwangerschap de erkenning van het kind te regelen. Het liefst vindt de erkenning voor de 24e zwangerschapsweek plaats. Jullie gaan dan samen naar het gemeentehuis in je eigen woonplaats. Informeer bij het gemeentehuis of het nodig is om een afspraak te maken voor het regelen van de erkenning. Na de geboorte kan de vader alleen naar het gemeentehuis voor de geboorteaangifte. De erkenning houdt niet automatisch in dat de vader ook ouderlijk gezag heeft over het kind; dit moet na de geboorte aangevraagd worden bij het Kantongerecht in Assen. Brochure hierover is verkrijgbaar bij het gemeentehuis.

Voor meer informatie zie de website van de Gemeente Hoogeveen.