Els van den Graven - Korte || Maartje Hars - de Blok || Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Prenatale screening en diagnostiek

Waarschijnlijk heb je nog nooit over prenatale screening nagedacht. Logisch aangezien het overgrote deel van de kinderen die geboren worden, gelukkig heel gezond zijn.

 

Iedere zwangere in Nederland heeft de mogelijkheid om het ongeboren kind te laten onderzoeken, dit heet prenatale screening. Er zijn verschillende vormen van screening: de combinatietest en de SEO (20-weken echo).

 

Daarnaast hebben zwangeren die 36 jaar of ouder zijn de keus om prenatale diagnostiek te laten verrichten. Dit onderzoek is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Behalve de leeftijd zijn hiervoor nog meerdere redenen om voor prenatale diagnostiek in aanraking te komen. Tijdens de eerste controle zullen wij dit met je bespreken.

 

Voor zowel prenatale screening als diagnostiek geldt dat het een keus is om het onderzoek te laten verrichten. Jullie mogen ook beslissen geen informatie over het onderzoek te ontvangen of na uitleg beslissen geen onderzoek te willen doen.

 

Website