Els van den Graven - Korte || Maartje Hars - de Blok || Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

CenteringPregnancy

In Nederland bestaat verloskundige zorg tijdens de zwangerschap uit een eerste individueel consult waar de anamnese wordt afgenomen en hierna uit ongeveer 12 individuele consulten van gemiddeld vijftien minuten. Vaak is het slechts mogelijk in deze tijd de noodzakelijke medische zorg te geven en een paar vragen te beantwoorden. Er is over het algemeen weinig tijd om dieper op de onderwerpen in te gaan, bijvoorbeeld over de veranderingen die het ouderschap met zich mee gaan brengen, een gezonde leefstijl, klachten tijdens de zwangerschap of voorbereiding op de uiteindelijke bevalling. Informatie wordt voornamelijk gegeven door de zorgverlener, maar er is zelden sprake van echt gesprek tussen de zwangere vrouw, de partner en de zorgverlener. Bij CenteringPregnancy is hier wel ruimte voor.
Bij CenteringPregnancy vind het eerste consult waarin de anamnese wordt afgenomen individueel plaats. De vervolgcontroles tijdens de zwangerschap worden echter niet individueel maar aan een groep zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur aangeboden. Tijdens een sessie wordt de medische zorg zoals controle van de bloeddruk en de groei van de baby gecombineerd met voorlichting, uitwisseling van kennis en ervaring en het leren van gezondheidsvaardigheden.
Acht tot 12 vrouwen met dezelfde zwangerschapsduur ontmoeten elkaar, krijgen een grotere rol in hun eigen zorgproces zoals zelf bloeddruk meten, wegen en hun eigen dossier bijhouden. Elke groep zwangeren komt 10 keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema. Een groep wordt begeleid door twee vaste personen, een verloskundige en een andere beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg. Deze tweede begeleider is nodig, omdat dan tijdens het consult ook de medisch prenatale controle van de zwangere kan worden gedaan.
De groepsbijeenkomsten duren veel langer (120 minuten) dan het gangbare individueel consult van gemiddeld 15 minuten. Daardoor is de interactietijd tussen de zorgverlener en de zwangere groter is en is het beter mogelijk meer en uitgebreider factoren te bespreken die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.
Het unieke aan CenteringPregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, ook de zorgverlener, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezig houden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren.