Els van den Graven - Korte || Maartje Hars - de Blok || Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Kwaliteit

Geaccrediteerde verloskundigenpraktijk

Als enige verloskundigenpraktijk in Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) hebben wij het officiële kwaliteitskeurmerk behaald. Wij zijn dus een officiële KNOV-geaccrediteerde praktijk. Met dit keurmerk laten wij zien dat we kwaliteit zeer serieus nemen.

De accreditering bestaat uit een praktijkanalyse, cliëntenenquête, verbeterpunten, gevolgd door een externe toetsing – de accreditering zelf.

Op 24 maart 2014 heeft onze verloskundigenpraktijk ook voor dit jaar weer hetofficiële keurmerk toegekend gekregen!

 


 

Kwaliteitsregister verloskundigen

Alle verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Hoogeveen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verloskundigen van de KNOV.
Dit betekent dat we verplicht zijn om ons regelmatig bij te scholen zodat we altijd op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast volgen wij regelmatig nascholingen waarin onze vaardigheden worden getoetst.

Samenwerking met andere disciplines

CJG HoogeveenOm de kwaliteit van onze zorgverlening te waarborgen hebben wij structureel overleg met andere disciplines die betrokken zijn bij de verloskundige zorg, in het zogeheten verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Wij nemen actief deel aan het VSV met gynaecologen, andere verloskundigen uit de regio, kraamzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In sommige gevallen zullen wij medische gegevens uitwisselen, echter alleen met jullie toestemming.
Daarnaast zijn we lid van de Kring Drenthe, waarbij we regelmatig overleg hebben met de andere verloskundigenpraktijken uit de provincie Drenthe.

Wetenschappelijk onderzoek

MRNNOnze praktijk neemt deel aan het Midwifery Research Network Netherlands (MRNN) Het MRNN is het netwerk voor onderzoek in de eerstelijns verlloskunde in Nederland. Het uiteindelijke doel is om de verloskundige zorg verder wetenschappelijk te onderbouwen. Het MRNN is een initiaftief van alle verloskundige opleidingen en wordt ondersteund door de KNOV. Door deelname aan MRNN bevordert onze praktijk het ‘Evidence Based’ werken in de eerstelijns verloskunde in Nederland.

Klachtenregeling

Indien je klachten hebt over de verloskundige zorg van, of de bejegening door één van ons, dan is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige zelf daarover te praten. Wij staan ervoor open om hierover met je in gesprek te gaan.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

KNOV
Klachtencommissie KNOV

Postbus 2001
3500 GA Utrecht
T: 073 – 689 18 90