Els van den Graven - Korte || Maartje Hars - de Blok || Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Visie

Zwanger zijn en bevallen is een bijzondere periode waarin iedere vrouw recht heeft op professionele veilige verloskundige zorg.
Wij staan voor kwaliteit en van zorg, persoonlijke begeleiding en aandacht en betrokkenheid voor jou en je partner. De verloskundige is een vertrouwenspersoon aan wie je je zorgen mee kan delen en vragen aan kan stellen, en een coach die je in het hele proces kan bemoedigen.

Wij gaan uit van de kracht van iedere zwangere vrouw en haar eigen kunnen. In dit proces van zwangerschap naar ouderschap willen wij jullie graag op een deskundige manier begeleiden.

Hoe uit zich deze deskundigheid?

Ten eerste zijn wij als enige praktijk van Groningen, Friesland en Drenthe een KNOV-geaccrediteerde praktijk. Dit houdt in dat je van ons mag verwachten dat we sowieso voldoen aan alle basiseisen van verloskundige zorg.

Verder:

  • We staan allemaal ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit betekent dat we werken volgens wetenschappelijk onderbouwde protocollen. Daarom nemen wij deel aan cursussen, symposia en trainingen, bijvoorbeeld reanimatietrainingen. Zo blijven wij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
  • Door middel van perioden van cliëntenenquêtes evalueren wij ons werk om zodoende de zorg te verbeteren.
  • Wij hebben een incidentenregistratie.
  • Wij werken actief aan onze kwaliteit van zorg door het maken van minimaal 2 verbeterplannen per jaar. Na dit jaar worden wij bezocht door een accrediteur, die kijkt of onze doelstellingen behaald zijn. Ook wordt er door de accrediteur op allerlei gebieden controles verricht om er op toe te zien dat onze praktijk voldoet aan de geldende standaarden en richtlijnen.
  • Wij zijn allemaal tevens gediplomeerd echoscopist en staan ingeschreven in het echoregister.
  • Els van den Graven, een van onze verloskundigen, is versiekundige (poging tot uitwendig draaien van de baby bij stuitligging).
  • Wij nemen actief deel aan het VSV Hoogeveen (verloskundig samenwerkingsverband) met gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

We willen graag bijdragen aan de verloskunde in de toekomst, daarom zal er soms een verloskundige in opleiding aanwezig zijn op het spreekuur. Indien je hier bezwaar hier tegen hebt mag je dat altijd aangeven.
Om de samenwerking in de zorgketen te bevorderen nemen wij actief deel aan overlegstructuren. Veiligheid is belangrijk. We nemen actief deel in het waarborgen van de veiligheid door middel van samenwerking met ziekenhuizen en eerstelijns zorgverleners.