Els van den Graven - Korte || Maartje Hars - de Blok || Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Combinatietest

Met de combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is op een kind met Downsyndroom (trisomie 21). Daarnaast worden ook andere chromosoomafwijkingen bekeken. Het gaat om trisomie 13 en trisomie 18. Dit zijn ernstige chromosoomafwijkingen die niet met het leven verenigbaar zijn. De combinatietest brengt geen risico’s met zich mee voor moeder of kind.

De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken:

  • Bloedonderzoek bij de zwangere, tussen de 9 en 14 weken zwangerschap (bij voorkeur rond 10 wk).
  • Nekplooimeting bij het kind, met een echo wordt de nekplooi gemeten tussen de 11 en 14 weken zwangerschap.

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting bepalen hoe groot de kans is op een kind met het Downsyndroom of de trisomieën 13 en 18. Je krijgt dus geen zekerheid maar een uitslag in de vorm van een kans. Bijvoorbeeld: 1:500 of 1:1500. Een kans van 1 op 500 betekent dat er van elke 500 zwangeren in een vergelijkbare situatie één vrouw echt zwanger is van een kind met Downsyndroom. De andere 499 zwangeren zijn niet in verwachting van een kind met Downsyndroom. Ook als de uitslag van het onderzoek gunstig lijkt, is er toch nog een kleine kans dat jullie kind toch het Downsyndroom of een andere chromosoomafwijking heeft. Het onderzoek geeft dus geen zekerheid op een gezond kind.

Bij een verhoogde kans kunnen jullie ervoor kiezen om vervolgonderzoek te doen. In Nederland is een verhoogde kans 1:200 of hoger zoals 1:50. Met het vervolgonderzoek kan met zekerheid worden vastgesteld of het kind Downsyndroom of andere chromosomale afwijking heeft. Het vervolgonderzoek heet prenatale diagnostiek. (zie prenatale diagnostiek)

Prenatale screening kan jullie misschien geruststellen over de gezondheid van het kind. Maar het kan ook juist voor ongerustheid zorgen en jullie voor moeilijke keuzes stellen. Jullie bepalen altijd zelf of het onderzoek gewenst is en wat jullie wens is bij een ongunstige uitslag. Je bent niet verplicht het onderzoek te doen en mag op elk moment stoppen met (vervolg) onderzoek.

Wij zullen jullie tijdens de eerste controle begeleiden bij het maken van een voor jullie juiste keuze! Bedenk dat het belangrijk is dat jullie samen een keuze maken om het onderzoek wel of niet te laten verrichten. Kijk ook even de polisvoorwaarden van de verzekering na of deze het onderzoek vergoeden. Wordt het niet vergoed dan zijn de kosten hiervoor € 176,96 (in 2020). Dit kan zowel per PIN-betaling als contant worden voldaan op de praktijk.

Belangrijk om te weten:

  • Aanstaande ouders moeten de combinatietest  zelf betalen, ongeacht de leeftijd van de zwangere. In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekeringen. Bij een medische indicatie (wanneer ouders eerder een kind hebben gekregen met een chromosoomafwijking) wordt de combinatietest wel vergoed.
  • De kosten van vervolgonderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie Trident 1) vallen onder de zorgverzekering, maar kunnen ten koste gaan van het eigen risico.
  • Vrouwen vanaf 36 jaar komen alleen in aanmerking voor prenatale diagnostiek (vlokkentest en/of vruchtwaterpunctie) als ze eerst een combinatietest hebben gedaan.
Meer informatie hierover is te lezen op de website van het RIVM en in onderstaande folder.

Folder

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Folder-PNS.jpg